drukuj

Kto może zostać policjantem?

Policja

Fot. Michał Braun

Praca w policji to na pewno duże wyzwanie. Związana jest nie tylko ze stresem, ale i z poczuciem odpowiedzialności za drugą osobę.

Wiadomo, że nie każdy jest w stanie podjąć taką pracę, ale napewno wielu o niej marzy. Co trzeba zrobić, aby dostać etat w policji?

Droga do zatrudnienia w policji nie jest łatwa. Trzeba wykazać się nie tylko odpowiednimi zdolnościami, ale także dużą determinacją. Od czego trzeba zacząć?

Przede wszystkim aby zostać policjantem należy spełnić podstawowe wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo oraz nieposzlakowaną opinię,być niekaranym i korzystać z pełni praw publicznych,posiadać co najmniej średnie wykształcenie (jednak w wyjątkowych sytuacjach Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policjimoże zgodzić się na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji kandydata, który nie ma takiego wykształcenia, jeśli w trakcie procesu rekrutacyjnego stwierdzono, że posiada szczególne predyspozycje do służby),posiadać odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne dosłużby w formacjach uzbrojonych,posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Jeśli spełnia się powyższe warunki, wówczas można przystąpić dowłaściwego procesu rekrutacji. Pierwszym krokiem jest złożenie dokumentów wymaganych przy przyjęciu do policji. Można to zrobić we wszystkich komendach wojewódzkich policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Należy złożyć podanie o przyjęcie dosłużby, które jest skierowane do komendanta wojewódzkiego. Zaznaczasię w nim konkretną jednostkę, w której chciałoby się pełnić służbę i która przeprowadza nabór. Trzeba do tego dołączyć: kwestionariusz osobowy, napisany odręcznie życiorys, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Po złożeniu dokumentów odbywa się rozmowa. W jej trakcie objaśnia się dalsze etapy rekrutacji, którymi są: test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, wywiad zorganizowany, komisja lekarska, ankieta bezpieczeństwa osobowego. Po pomyślnym przejściu przez wszystkie etapy kandydat zostaje przyjęty dosłużby i kierowany jest na okres ok. 5,5 miesiąca na szkolenie dojednej z policyjnych szkół. Następnie zostaje oddelegowany dopełnienia służby w oddziale prewencji na okres 49 dni, poczym następuje skierowanie do służby we wskazanej wpodaniu o przyjęcie jednostce.

Źródło:http://praca.policja.pl/portal/pwp/742/38758/Jak_zostac_policjantem.html

Współpraca: Zielona Linia

Zdjęcia

  • Policja
Infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. więcej »
Zielona Linia 19524
Autor:Zielona Linia 19524

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać